Het laatste nieuws
  Onze Al Amana scholen

Stichting Al Amana Scholen is ingericht naar een toezichthoudend bestuursmodel. Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag in formele zin en draagt de eindverantwoordelijkheid.

De scholen worden geleid door schoolleiders. Zij zijn integraal verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit binnen de school. Zij worden bijgestaan door bouwcoördinatoren en intern begeleiders. De schoolleiders leggen over de bereikte resultaten periodiek verantwoording af aan het College van Bestuur.